Modernizacja suwnicy Q=7t


Suwnica dwudźwigarowa Q=12t L=17,9m z pomostem remontowym wzdłuż dźwigara.

Podtorze o długości 46m z zastosowaniem elastycznego mocowania szyn Gantrex.