Systemy przewodów elastycznych

System zasilania oparty na przewodach podwieszonych do wózków kablowych został zaprojektowany dla standardowych warunków pracy, zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i w terenie otwartym.

 

System może znaleźć zastosowanie także w szczególnie trudnych warunkach pracy:

- środowisko agresywne,

- promieniowanie cieplne,

- promieniowanie UV,

- wysoka wilgotność,

- duże zapylenie,

- praca w strefie zagrożonej wybuchem.

 

Dobierzemy linie zasilania odpowiednią dla Państwa potrzeb.